Veniatis - logo Veniatis - Hulp en Ondersteuning

Bezwaar, tuchtrecht, klacht of beroep tegen een instantie of instelling

Soms krijgt u een besluit van een instantie / instelling waarmee u het echt niet eens bent.
Een mogelijke vervolgstap is dan het aantekenen van bezwaar of het indienen van een klacht.

Een eenvoudige brief kan soms volstaan, maar in specifieke gevallen komt er toch iets meer bij kijken!
In het geval van een bezwaar of een tuchtrecht klacht praten we over complexe documentatie en dat vereist een gedegen gedocumenteerde onderbouwing!

Er moet dan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met te volgen procedures, voorschriften en standaard formulieren. Er moet worden gekeken naar de wettelijke mogelijkheden en de onderbouwing daarvan, zodat de stap na een (afgewezen) bezwaar mogelijk blijft: een rechtzaak.

Een goed onderbouwde en correct geformuleerde klachtenbrief / bezwaarschrift heeft niet alleen een grotere kans van slagen, zij biedt u ook een betere kans in de vervolgstappen na het bezwaar.

Dat vraagt meer kennis en vaardigheden dan veel mensen bezitten en dan is het handig om een ervaren steun in de rug te kunnen inschakelen!

Aarzel dan niet! Bel of mail ons!

Instanties waarmee wij ervaring hebben als het gaat om het indienen van klacht, tuchtrechtklacht, bezwaar of beroep:
 1. Overheid - IND
 2. Overheid - RDW
 3. Overheid - Belastingdienst
 4. Overheid - CJIB
 5. Gemeente - Politie
 6. Gemeente - Uitkering
 7. Gemeente - WMO
 8. Gemeente - WOZ waardebepaling
 9. Jeugdbescherming / jeugdzorg instellingen
 10. Werkgever - ziekmeldingen
 11. Werkgever - onterecht / onjuist ontslag
 12. Tuchtrecht klacht tegen handelen van medewerkers van instanties en instellingen
Bent u niet woonachtig in Borne maar wel in de regio Twente, in de omgeving van Hengelo, Hertme, Deurningen, Delden, Borne, Saasveld, Zenderen, Bentelo, Enschede, Oldenzaal, Ambt Delden, Weerselo of Haaksbergen? Neem gewoon contact met ons op!
Wij werken in de hele regio en nemen daarnaast soms ook uit andere regio's opdrachten aan zoals Zwolle, Limburg, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland.
COOKIES EN PRIVACY - 
Doorgaan met gebruik is akkoord gaan met: cookies, scripts, ip informatie voor statistiek, performance, content analyse en gebruik.