Veniatis - logo Veniatis - Hulp en Ondersteuning

Hulp bij ouderverstoting en PAS

Wat is Ouderverstoting

Ouderverstoting is oppervlakkig te ervaren als het diskwalificeren / sterk negatief beschouwen van een ouder door een kind.
Dit kan vanuit een kind zelf komen maar kan ook, al dan niet bewust, worden veroorzaakt door de andere ouder.
Bij de transitie van een gezin naar een gescheiden gezin gaat vaak wat mis. Achterliggende problematiek van een of beide ouders op het gebied in het hechtingssysteem en / of de persoonlijkheid spelen een belangrijke rol, evenals de wijze waarop de scheiding verloopt.

Wat is Parental Alienation Syndrome?

Het door Gartner gedefinieerde PAS (Parental Alienation Syndrome), hoewel anekdotisch gekenmerkt, is het eindresultaat van een traject van ouderverstoting. een serieuze, moeilijk omkeerbare storing in de hechting van een kind met BEIDE ouders!
Wanneer men spreekt van PAS, is de hechting van een kind richting de ouders grotendeels tot geheel verstoord. Bij de verstoten ouder zijn brengt pijn en ene gevoel van ongemak voor het kind met zich mee. En bij de andere ouder voelt het vaak afwisselend onveiligheid/verwerping en veiligheid/acceptatie.

Bewuste en onbewuste stimulans van ouderverstoting

Een ouder kan bewust of onbewust onthechting / ouderverstoting stimuleren bij een kind. Een ouder is zich niet altijd bewust van het feit dat hij of zij het kind stimuleert om zich ongezond te onthechten van de andere ouder. Soms is het verdriet en de pijn van het einde van een relatie zo sterk dat de ouder het kind onbewust meeneemt in het rouwproces dat voor de volwassene bij de beeindiging van de relatie hoort. Het kind gaat dan een rouwproces (afscheid) in jegens de andere ouder, met als gevolg een chaotische / verwarde hechting naar die ouder toe.
Een ander voorbeeld kan zijn, wanneer een ouder bijvoorbeeld een narcistische of borderline persoonlijkheidsstoornis of een (jeugd)trauma heeft. Het verbreken van de relatie triggert dan automatisch mechanismen bij deze ouder die ouderverstoting bij het kind in de hand werken. Is die ouder verantwoordelijk? Ja. Is die ouder schuldig? Nee.

Wetenschappelijke onderbouwing van ouderverstoting en PAS

De manier waarop Gartner dit beschreef was niet wetenschappelijk onderbouwd en werd dus ook niet breed geaccepteerd. Ook vandaag den dag ontkennen zelfs medewerkers van de Raad van de Kinderbescherming nog actief het bestaan van ouderverstoting en PAS!
Redenerend vanuit psychologische bewezen beginselen is ouderverstoting wel degelijk te identificeren en wordt duidelijk hoe dit kan worden 'behandeld' bij kinderen.Behandeling van volwassenen verschilt van het verstrekken van inzicht en creeren van begrip tot het behandelen voor persoonlijkheidsstoornissen, die als motivatie voor de stimulans om te verstoten dienen.

Wat is wel ouderverstoting en wat niet?

Omdat de mening en uitspraken over de afgewezen ouder de verstoting dienen, moeten ze anders op waarde worden beoordeeld dan wanneer een kind bijvoorbeeld door misdragingen van betreffende ouder, deze ouder verstoot / afwijst. Psychologisch bezien betreft het twee zeer verschilende situaties, ook al is het eindresultaat gelijkend.
Om het extra ingewikkeld te maken: rebelleren door het kind, het veroorzaken van conflict en boosheid, is een logisch onderdeel van het gedragspatroon van een onthechtend kind, gericht op het herstellen van de eenheid tussen de ouders!

Jeugdbescherming / jeugdzorg en ouderverstoting

Voor medewerk(st)ers van jeugdbescherming en jeugdzorg is het bijna onmogelijk om ouderverstoting zelfstandig vast te stellen. Zelfs raadsonderzoek leidt vaak niet tot opsporing van deze problematiek. De medewerk(st)er ziet (en documenteert dus) dat het kind het bij de ene ouder fijn lijkt te hebben en bij de andere ouder alles mis lijkt te zijn: "het kind zegt zelf dat het niet naar ouder x wil... waarom zou ik dat gaan forceren?"
1 Advies voor deze medewerk(st)ers: De observatiefout en dus de denkfout is snel gemaakt!
Weet wat je niet weet en schakel je gedragsdeskundige in om te bepalen of van ouderverstoting mogelijk sprake is. Laat de situatie vervolgens, als de mogelijkheid van ouderverstoting bestaat, door een expert gedegen onderzoeken!

Ouderverstoting bestrijden

Voor een ouder is het vaak moeilijk tot zelfs onmogelijk om dit te zien en te beoordelen op een manier waardoor je positief, constructief en oplossend kunt handelen richting je kind/kinderen en je eventuele (ex-)partner.
De strijd aangaan en beschuldigen is vaak verleidelijk, maar werkt het onthechten en de verstoting in de hand! doe dat dus niet!!!

Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact op! Hoe eerder er wordt gehandeld, hoe groter de kans dat er iets aan kan worden gedaan!!!

Onderstaande flyer biedt duidelijke informatie en inzicht.
Klik hier om de flyer over ouderverstoting te openen.

nb. Wanneer Veniatis in een situatie met kinderen ondersteunt gelden altijd de basisregels!
Bent u niet woonachtig in Borne maar wel in de regio Twente, in de omgeving van Hengelo, Hertme, Deurningen, Delden, Borne, Saasveld, Zenderen, Bentelo, Enschede, Oldenzaal, Ambt Delden, Weerselo of Haaksbergen? Neem gewoon contact met ons op!
Wij werken in de hele regio en nemen daarnaast soms ook uit andere regio's opdrachten aan zoals Zwolle, Limburg, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland.
COOKIES EN PRIVACY - 
Doorgaan met gebruik is akkoord gaan met: cookies, scripts, ip informatie voor statistiek, performance, content analyse en gebruik.