Veniatis - logo Veniatis - Hulp en Ondersteuning

Hulp met ondertoezichtstelling (OTS) en jeugdbescherming

Een ondertoezichtstelling kan onder specifieke, wettelijk vastgelegde omstandigheden worden uitgesproken door de rechtbank.
Meestal is dan sprake van een goede reden om kinderen (en ouders) dwingend te helpen.

En dan komt er ineens een heleboel op je af waarvan de meeste mensen niet precies weten hoe je dat moet zien,
wat belangrijk wordt gevonden, wat de positie en functie van een Raad en een jeugdbeschermer zijn en hoe zich
dat verhoudt tot jouw verantwoordelijkheden, rechten en plichten als ouder.

- wordt de juiste problematiek onderkend
- wordt er passend en tijdig ingezet op hulpverlening / ondersteuning
- worden mensen, situaties, verleden, problemen en oplossingen correct beschreven en weergegeven in officiele documenten


De meeste ouders hebben schrikbeelden bij het horen van het woord ondertoezichtstelling of OTS.
Die verhalen verspreiden zich natuurlijk ook het makkelijkste.

Voorzichtigheid is goed, vooringenomenheid of een blinde vlek zeker niet. Of die nu voor of tegen een OTS is gericht.

Bedenk goed: een ondertoezichtstelling, mits goed lopend, is echt een zegen voor kinderen en ouders!
Maar als er wat mis gaat dan kunnen de gevolgen onoverzichtelijk vervelend en niet makkelijk te verhelpen zijn!

Als je met een OTS te maken krijgt, of liever al voordat die kans ontstaat: neem contact op!
Al was het maar zodat je met wat meer kennis, begrip en inzicht de situatie zelf aan kunt pakken, dat kan al een belangrijk verschil maken!


nb. Wanneer Veniatis in een situatie met kinderen ondersteunt gelden altijd de basisregels!
Bent u niet woonachtig in Borne maar wel in de regio Twente, in de omgeving van Hengelo, Hertme, Deurningen, Delden, Borne, Saasveld, Zenderen, Bentelo, Enschede, Oldenzaal, Ambt Delden, Weerselo of Haaksbergen? Neem gewoon contact met ons op!
Wij werken in de hele regio en nemen daarnaast soms ook uit andere regio's opdrachten aan zoals Zwolle, Limburg, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland.
COOKIES EN PRIVACY - 
Doorgaan met gebruik is akkoord gaan met: cookies, scripts, ip informatie voor statistiek, performance, content analyse en gebruik.